Thursday, April 19, 2012

Tähelepanu! Valmis olla! Kunst ! Tagurpidi taskuvaras.

Tere !

Osalesin MTU Loovalt Tulevikku koolitusel ning sain palju vahvaid ideid.
Ühel päeval saabusid meie kooli (Merivälja Kool) õpilasraamatud. Esialgu sai läbi tehtud teema " Mitu on parem kui üks" ning seejärel "Mimikri". Järgmiseks teemaks saigi " Tagurpidi taskuvaras". Arvasin, et viiendale klassile, keda ma õpetan, peaks see teema sobima ja meeldima.
1.etapp: Läksin tundi ja tutvustasin lastele ideed. Vaatasime ja lugesime õpilasraamatut. Tutvusime ideega, vaatasime olemasolevaid pilte õpilasraamatust.
2. etapp: Iga laps sai ühe paberitüki, kuhu ta pidi kirjutama, millised probleemid on tema kodukohas või koolis. Ideed paberil, hakkasime neid tahvlile kirjutama. Kõige enam mainitud teema võeti suure tähelepanu alla. Teemaks - vägivald. Otsustasime, et probleem on aktuaalne, tõsine ning vajab reageerimist ning õpilaste poolset lähenemist. Tunnis rääkisime probleemi lahendamise võimalikkusest. Lapsed pakkusid välja erinevaid ideid: plakatid, filmid, vestlus, infolehed, voldikud, abikorrapidamine jne. Otsustasime valida 3 esimest lahendusviisi.
3.etapp: Jagasime lapsed kolme rühma (õpilasi klassis 27). Ühest rühmast sai jutustajate rühm, teisest rühmas plakatite joonistajad ja kolmandast rühmast filmitegijad. Hakkasimegi siis vestlema, et mida peaks lastele vägivallast rääkima. Põhiküsimusteks said: Mis on vägivald? Kes on vägivalla ohver? Mida vägivald põhjustab, mis on tema tagajärjed? Kuidas vägivalda ennetada ja ära hoida? Kuidas aidata last, kes on vägivallaohvriks sattunud? Mida teha vägivallatsejaga? Oh seda jutuõhinat ja emotsioone klassis... :)
4.etapp: Jutustajate rühm surfas internetis, koostas jutu ning õppis seda jutustama. Plakatite rühm joonistas-kirjutas plakatid. Filmirühm aga asus filmi tegema. Kõik see võttis aega umbes 3 tundi.
5.etapp: Kui jutud jutustama õpitud, plakatid joonistatud-kirjutatud, film plaatidele kirjutatud, koostasime uued rühmad. Rühmajuhtideks olid jutustajarühma liikmed, kes valisid omale kaaslased nii plakati joonistajate-kirjutajate rühmas kui ka filmirühmast. Rühmad koos, läksid rühmad klassidesse. Igal rühmal 2 klassi. Klassis rääkisid lapsed vägivallast, tutvustasid plakatit ja näitasid filmi. Ühel nädalal külastab iga rühm ühte klassi. Esimestele klassidele tehti plakat, kuhu nad saavad ise joonistada ja kirjutada seda, mida nad koolis märkavad seoses vägivallaga.
Iga klass sai omale ühe plakati, mis klassis üles pandi.
6.etapp: Kui klassid on külastatud, siis teeme tunnis tehtud tööst kokkuvõtte. Arutame, mis läks hästi ning mida võiks järgmine kord teisiti teha.

Kõige toredam on selle ülesande juures see, et mina õpetajana andsin lastele teema, tutvustasin seda neile ning neil hakkasid ideed nagu oavarrest tulema. Omalooming sai suureks märksõnaks ! Lapsed ise tegid filmi - mina ei sekkunud. Samamoodi ka plakatid ja jutud. Jutude puhul aitasin vaid sõnastust korrigeerida.

Mis edasi? Kindlasti teeme video sellest, kuidas üks rühm klassis esineb. Teeme fotosid plakatitest ning filmime ka arutelu klassis. Oma tulemust pubiltseerime MTÜ Loovalt Tulevikku koduleheküljel ja facebookis.

Julgustaksin meeleldi õpetajaid katsetama uusi ja huvitavaid ideesid kunstitunnis. Lapsed teevad meeleldi kaasa, sest tegemist on millegi uuega, mis on põnev. Tähtis on ka omalooming. Minu viies klass nautis seda, et nad said ise filmida ja ise organiseerida. Õpetajana olen laste tehtud töö ja loominguga väga rahul :)

1 comment: